Terms and conditions

Handelsbetingelser og Privatlivspolitik

Produkter og tjenester udbydes af:

Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS)

C/O Gartnerparken 71

8380 Trige

Mail: kontakt@dks-forum.dk mobil: 40445768

CVR nummer: 63141712

 

Om produkterne

Produkterne bliver leveret enten digitalt eller fysisk.

Produkter kan købes med både Dankort eller VISA-kort. 

Alle priser er i danske kroner

Du modtager straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.

Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Returret
Ved mindre end 14 dage til afholdelse ydes ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at ansøge om at overdrage din plads til en anden, det kan du gøre ved at skrive til os på kontakt@dks-forum.dk
Der er 14 dages returret på onlinekurser eller tilsvarende der åbnes modulvis samt fysiske produkter. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på kontakt@dks-forum.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Bemærk: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

 

Rettigheder

Alle rettigheder til kurser, digitale produkter og fysiske produkter tilhører Dansk Kristelig Sygeplejeforening og de involverede kursusholdere.

Ethvert digitalt produkt er personligt og du må derfor ikke sælge, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Kristelig Sygeplejeforening og de andre involverede. Hvis du er tvivl, så skriv en mail til: kontakt@dks-forum.dk

 

Donationer:
Der er ingen returret på gaver, hverken engangsbeløb eller faste gaver. Du kan få skattefradrag for din gave, hvis du oplyser dit CPR-nummer. Der er ingen bindingsperiode på faste gaver. Beløbet trækkes automatisk hver en gang om måneden efter individuel aftale.


Generelt
Dansk kristelig Sygeplejeforening kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, og HUSK selv at sikre, at du modtager mails fra os, ved at indsende eventuelle ændringer. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på: kontakt@dks-forum.dk.

Opbevaring, overførsel og håndtering af kreditkortdata behandles med det højeste niveau af sikkerhed. Vi benytter Stribe som betalingsgateway.

Se også Dansk kristelig Sygeplejeforenings privatlivspolitik

Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Opsigelsen træder i kraft med det samme, og der vil ikke blive hævet penge mere og alle kortoplysninger slettes. Udmeldelsen gøres ved at sende en mail til kontakt@dks-forum.dk

Privatslivspolitk 

I Dansk Kristelig Sygeplejeforening har vi vedtaget følgende privatlivspolitik, så vi lever op til den nye persondataforordning i forbindelse med behandlingen af foreningens persondata.

I politikken beskrives hvordan og hvorfor, og til hvad vi bruger medlemmernes oplysninger, samt hvem man kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål eller hvis man ønsker sine oplysninger slettet.

Privatlivspolitikken vil være tilgængelig på DKS hjemmeside: www.dks-forum.dk. Derudover vil  den blive tilsendt ved tegning af medlemskab eller anden henvendelse, der fordrer behandling af persondata, for eksempel i forbindelse med tilmeldinger til arrangementer mv.

Dataansvarlig

Den til enhver tid regnskabs- og medlemskartoteksfører

Kontaktperson:

Jørgen Andersen

Kornager 48, 7120 Vejle Øst

Telefonnr.: 51806930

Mail: ja@kornager48.dk

CVR: 63 14 17 12

Behandling af personoplysninger

Ved indmeldelse i foreningen oplyses: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt jobstatus. Medlemskab af en forening sidestilles med at man indgår en aftale/kontrakt og giver dermed DKS tilladelse til at behandle almindelige personoplysninger.  Dette giver man sit samtykke til ved indmeldelsen.

Derudover opbevares oplysninger på bidragsydere, kontakter samt samarbejdspartnere: såsom navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, bidrag og frivilligt oplyst CPR nummer

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger om helbred, etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs overbevisning, helbredsoplysninger, seksuel orientering, endsige andre personlige forhold.

I forbindelse med ansættelser samt ønske om indrapportering af gaver indsamles CPR – nummer.

Behandling og videregivelse af persondata

Vi behandler alle personoplysninger strengt fortroligt.

Personoplysningerne bruges udelukkende til at opfylde foreningens formål og vi indhenter kun de absolut mest nødvendige personoplysninger for foreningens virke.

Navn og e-mailadresse benyttes for eksempel til at udsende nyheds- og bedebreve samt andre orienterende mails i forbindelse med foreningens aktiviteter. Adresser og telefonnumre indsamles med det formål at kunne ajourføre mailadresser samt til at kunne målrette vores tilbud til medlemmerne geografisk. Persondata bruges endvidere til kontingentopkrævning via NETS, her bruges ikke personnummer.

Derudover formidles tilbud om aktiviteter fra organisationer som DKS samarbejder med og som kunne tænkes at have interesse for foreningens medlemmer – der videregives ikke persondata.

Indsamling af CPR-nummer benyttes kun til at overholde aftaler med gavebidragsydere, til at overholde DKS retslige forpligtelser i forhold til skatte- og regnskabslovgivningen. Eksempel herpå kan være indrapportering af gaver til SKAT med henblik på skattefradrag. Personnummer på bidragsydere er kun tilgængelig for regnskabsføreren og behandles af E-conomic på godkendt måde.

Vi udleverer ikke personoplysninger til andre end de ovenfor beskrevne, med mindre det er skriftlig aftalt på forhånd, det kan for eksempel være i forbindelse med ønske om udveksling af kontaktoplysninger i forbindelse med et afholdt arrangement eller i en lokal DKS-gruppe.

Personnummer på ansatte er også tilgængelig for foreningens formand i forhold til ansættelsesaftale

Opbevaring og beskyttelse af persondata

Alle oplysningerne vil blive slettet når opbevaring ikke længere er nødvendig i forhold til formålet med opbevaringen, og regnskabslovgivningen, det betyder at personoplysningerne opbevares indtil medlemskabet opsiges, samtykket om opbevaring af persondata tilbagekaldes eller hvis vi vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem.

Persondata indsamlet i forbindelse med arrangementer mv. slettes automatisk en måned efter arrangementets afholdelse, medmindre anden aftale er indgået.

Personoplysningerne opbevares fortrinsvis som digitale dokumenter, der er sikrede med adgangskoder på de Pc’er, hvor personoplysningerne kan tilgås. Personoplysninger der opbevares som fysiske dokumenter er opbevarede i aflåste skabe.

Vi opbevarer ikke personoplysninger i nogen cloud tjenester.

Vores IT-systemer (regnskabssystem e-conomic) /computere er sikrede mod udefrakommende angreb.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Der er derfor udarbejdet en procedure for håndtering af persondata som alle frivillige i DKS er bekendt med.

Dine rettigheder

Det er frivilligt at afgive personoplysninger. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke og bede om at få slettet dine data. Du kan få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret og hvad de anvendes til, ved henvendelse til regnskabsføreren. Henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt.

Du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige for at rette oplysningerne, gøre indsigelse eller få dine personoplysninger slettet